Huzur Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.
 
Finansal Kurumsal Birliği

TÜZEL KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Kuruluş Gazetesi, Son Sermayeyi Gösteren Gazete ve Son Yönetimin Seçildiği Gazete
 2. İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi (Aslı İade Edilecektir)
 3. İmza Sirkülerinin Dayanağı Olan Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 4. Son Vergi Levhası Fotokopisi
 5. Cari Yıla Ait Faaliyet Belgesi
 6. Son Hazirun Cetveli (Anonim Şirketler İçin)
 7. İmzaya Yetkili Kişilerin, Kefalet İmzası Alınacak Kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopileri
 8. İmzaya Yetkili Kişilerin Vergi Kimlik ve T.C. Kimlik Numaraları
 9. Kefalet İmzası Alınacak İmza Sirküleri Olmayan Kişilerin İmza Beyannameleri
 10. Kefalet İmzası Alınan Grup Şirket varsa; İmza Sirküleri ve Dayanak Gazetesi
 11. Son İki Yıla Ait Karşılaştırmalı Mali Tablolar ( Bilanço, Gelir Tablosu ...)
 12. Cari Yıla Ait Son Detaylı Mizan
 13. Son Dönem Geçici Vergi Beyannmesi ve Tahakkuk Fişi
 14. Kapasite Raporu (İmalatçılarda)
 15. İkametgah veya ikametgah olarak kabul edilen diğer belgeler
Huzur Faktoring A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır © 2011