Huzur Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.
 
Finansal Kurumsal Birliği

FAKTORİNG NEDİR ?

Faktoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışlarından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle kısa vadeli kaynak sağladıkları bir finansman tekniğidir. Firmaların satışlarından doğan vadeli alacaklarını factor’e peşin bedel ile satmaları işlemidir. Bu sayede firmalar vadeli alacaklarını nakde dönüştürerek fon sağlamaktadırlar.


Faktoring işleminin tarafları

Factor : Alacakları temlik yolu ile satın alan finansal şirket.
Satıcı Firma : Mal veya hizmet satarak alacaklı duruma gelen firma.
Borçlu Firma : Mal veya hizmet satın alarak borçlu duruma gelen firma.


Faktoring işleminin fonksiyonları

Hizmet Fonksiyonu
Mal ve hizmet satışlarından doğmuş alacakların faktoring kuruluşuna temlik edilmesi ile başlayan süreçtir. Alacakları temlik alan faktoring kuruluşu bu alacakların yönetimine ilişkin; tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar, alacakların tahsili için ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir. Ayrıca pazar araştırması yapılması ve pazar ile ilgili bilgilerin müşteriye aktarılması da bir hizmet konusu olarak, Faktör tarafından üstlenilebilir.

Finasman Fonksiyonu
Faktoring kuruluşuna temlik edilen vadeli alacakların vadesi beklenmeden faktör tarafından müşteriye bir bölümünün ödenmesidir. Genellikle bu ödeme alacak toplamının en çok %80’i tutarındadır. Alacakların ödeme vadesi geldiğinde alacağın tamamı borçlu tarafından faktöre ödenir, faktör de bu tutardan masraflarını düşüp bakiyeyi müşterisine öder


FAKTORİNG İŞLEMİNİN SATICIYA MALİYETİ

Faktoring işlemlerinin maliyeti, sunulan hizmet türüne göre komisyon ve/veya faktoring ücreti olmak üzere iki kalemden oluşur. Yurtiçi işlemlerde komisyon ve faktoring ücreti BSMV'ye tabidir.

Komisyon
Faktoring şirketleri temlik aldıkları alacakların takibi, tahsili ve de yönetimi karşılığında, temlik alınan alacak üzerinden faktoring komisyonu tahsil eder. Komisyon oranı, işlem hacmine, ve alacağın vadesine göre değişir.

Faktoring Ücreti
Faktoring ücreti, finansman hizmeti sunulan işlemler için geçerlidir. Yapılan ön ödeme üzerinden, alacağın tahsiline kadar geçen süre için hesaplanır. Hesaplama, alacakların ortalama vadesi hesaplanarak işlemin başında da tahsil edilir.FAKTORİNG İŞLEMİNİN AVANTAJLARI

  • Kredili satıştan doğan alacağın vadesinden önce tahsil edilmesini sağlar.

  • Banka kredisi kullanımına gerek kalmadan nakit sıkışıklığı sorununuzu çözer, likiditenizi arttırır, bilançonuzu pozitif yönde etkiler.

  • Müşterilerinizin kredibilitesi uzman bir ekip tarafından düzenli aralıklarla ölçülür.

  • Faktoring firması aracılığıyla yapılan tüm bu çalışmalar size eleman ve zaman tasarrufu sağlar.

Huzur Faktoring A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır © 2011